МУСИН


МУСИН Илья Александрович (р. 1903/04) – советский дирижёр, педагог. Нар. арт. РСФСР (1983). Засл. арт. БССР (1939). Засл. деят. искусств Узб. ССР (1942). Ученик Н. А. Малько, А. В. Гаука. В 1937-41 гл. дирижёр симф. орк. Белорус. филармонии. В 1932-37 и с 1941 преподаватель Ленингр. конс. (с 1961 проф.). Среди учеников: М. А. Бухбиндер, Д.-Э. Далгат, О. А. Димитриаци, Ю. Домаркас, А. М. Кац, К. А. Симеонов, В. С. Синайский, Ю. X. Темирканов, Д. Ю. Тюлин, В. А. Чернушенко. Автор кн. “Техника дирижирования” (Л., 1967), “О воспитании дирижёра. Очерки” (Л., 1987).

М..

МИХАЙ

МИЯГИ

МОДУС

МОЗЕР

МОЛАС

МОЛОВ

МОНТЁ

МОНТЕ

МОРЛИ

МОТЕТ

МОТИВ

МОТЛЬ

МОФФО

МУГАМ

МУЗЕИ

МУКАМ

МУРИН

МУРИС

МУРОВ

МУХИН

МУЦИО

МЮЗЕТ

НАБАТ

НАКРЫ

НАПЕВ

НЕ ЭР

НЕВМЫ

НЕМЕН

НИКИШ

НИМАН

НИЦШЕ

НИЯЗИ

НОВАК

НОДЕН

НОМЕР

НОНЕТ

НОСОВ

НУГЕС

НУРРИ